Doneren

Wy sette troch! Op dinsdag 17 oktober is it Pypke en de Suderfinne tot groot verdriet van velen verwoest door een grote brand. We zijn vastberaden om deze prachtige plek weer op te gaan bouwen. Steun ons daarom via onze crowdfunding.

#itpypkesettroch

Deze inzameling is een initiatief van it Pypke in samenwerking met Dorpshuis De Suderfinne.

``