Huisregels van It Pypke 

 

 1. Bij het betreden van It Pypke, accepteer je automatisch onze huisregels. Ze zijn er om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en met plezier kan feesten.

 2. Luister altijd naar de aanwijzingen van onze vrijwilligers. Ze zijn als de helden van It Pypke en hun instructies moeten direct worden opgevolgd. 

 3. We weten dat je het liefst zou willen dat de alcohol als een fontein uit de kraan stroomt, maar volgens de wet mogen we geen alcohol verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Geen zorgen, we hebben altijd genoeg fris in de koelkast. 

 4. Niet alleen directe verkoop, maar ook indirecte verstrekking van alcohol aan minderjarigen is verboden. Dus wees verantwoordelijk en deel je drankjes niet stiekem met minderjarige feestgangers. 

 5. Het is ten strengste verboden om alcoholhoudende drank(en) mee te nemen of te verhandelen tijdens onze openingstijden. 

 6. Als je je gedraagt als een dronken clown, kunnen we je geen alcoholhoudende drank verstrekken. We willen geen ruzie met de wet. Dus houd je in en drink met mate.

 7. Als je al in een staat van dronkenschap verkeert voordat je It Pypke binnenkomt, hebben wij het recht je de toegang te weigeren. 

 8. Roken doen we niet aan binnen het pand van It Pypke. Daarvoor ga je naar buiten. 
 9. Het is ten strengste verboden om drugs, wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben. Laat je innerlijke cowboy maar lekker thuis.

 10. We willen geen glasincidenten op ons geweten hebben, dus het is niet toegestaan om glaswerk mee naar buiten te nemen. 

 11. Tijdens het feesten houden we ook rekening met onze buren. Geluidsoverlast in de directe omgeving van It Pypke is niet toegestaan. Laten we ervoor zorgen dat ze ons herinneren als de gezelligste jeugdsoos, niet als de luidste.

 12. De genoemde regels gelden voor zowel bezoekers als vrijwilligers. 

 

Sancties:

Bij overtreding van de regels kan het bestuur van It Pypke verschillende maatregelen nemen, zoals:

- Inbeslagname van meegebrachte alcohol en/of drugs. Sorry, maar we kunnen het niet voor je bewaren tot je weer nuchter bent.

- Verwijdering uit It Pypke. 

- Ontzegging van de toegang. 

- Ouders/verzorgers op de hoogte stellen. Ja, we hebben veel contacten en we zijn niet bang om ze te bellen.

- Inschakeling van de politie. 

 

Algemene bepalingen:

- Dit reglement geldt tijdens openingstijden en/of activiteiten in It Pypke en de nabije omgeving. Buiten deze grenzen zijn we niet verantwoordelijk voor je daden, dus zorg dat je jezelf onder controle hebt!

- Schade wordt op de dader(s) verhaald.

 

We verwachten dat iedereen deze huisregels respecteert. 

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van It Pypke